söndag 15 augusti 2010

Trätyper


Upptäckte dessa affischer på Avenyn, uppsatta nu under Kulturkalaset, skapade av konstnären Anna Lena Mayor Ekeblad. Det är hon som gett det grafiska uttrycket på staketdraperingar m.m. Hon har använt gamla trätyper.
Man får ta sig tid och läsa noggrant för att hitta det glada budskapet  :)


Discovered these posters on the Avenue. Now exhibited on the Culture festival, created by the artist Anna Lena Mayor Ekeblad, who created the graphic expression of the fence drapes, etc. She has used the old wood types.
You have to read carefully to find the happy news (if you understand Swedish...)  :)

Inga kommentarer: