tisdag 10 augusti 2010

*&"#%§½}¤$

Tycker inte om mönsterbeskrivningen till min poncho. Mycket konstigt beskrivet på flera ställen och jag har hittat 3 fel i diagrammet. Men nu är strax bakstycket färdigt...

Doesn´t like the description to the poncho. Very wierd described in several parts and I´ve found 3 errors. Anyhow the back is soon finished...

Inga kommentarer: